Jdi na obsah Jdi na menu

99 let oficiálního rybaření v Ledči nad Sázavou

Obrazek

Kde je voda , jsou i ryby. Je tu řeka, ten věčný proud vody stále živé, řeka malebná, naše Sázava. Na svém 220 km dlouhém toku překonává mnoho peřejí, tažných proudů, nespočet jezů a klidných hlubin. Je řekou rybářů, kteří znají všechna ta správná místa pro to své "tiché bláznovství".

První sportovní rybáři, zvaní udičkáři, nebyli na počátku své činnosti nijak organizováni. Oblíbili si lov na udici pro jeho vzrušující průběh, boj a přímý kontakt s rybou, a stali se tak v našem městě prvními propagátory sportovního lovu ryb.

Vznik organizace sportovních rybářů se jeví z dnešního pohledu poněkud kuriózní. Byla to i složitá cesta a bylo nutno překonat řadu překážek, nepochopení i lidské nepřejícnosti pro ušlechtilou činnost. Její počátek se datuje od konce 19. století, kdy i v našem městě počíná sílit národnostní uvědomění a jsou zakládány první české spolky.

Obrazek

Píše se datum 20. duben roku 1919. V místnostech hostince okresního domu se koná ustavující schůze rybářského spolku. Schůze se zúčastnilo přes 60 osob a 42 se jich ihned přihlásilo za řádné členy spolku.

Předsedou spolku byl zvolen MUDr. Konstantin Rössel, okresní lékař v Ledči nad Sázavou. Členy výboru jsou: Loukotka V., Oliva A., Jelínek V., Ulč S., Pospíšil J., Moravec R., Muzikář J., Pfeffer A., Zůna P., Svoboda Č., Machovec A. a Fenik J.

Původní stanovy a pravidla byla převzata od rybářského spolku v Brandýse nad Labem a byla upravena na místní podmínky. Zápisné bylo stanoveno na 10,- Kč a příspěvky na 1,- Kč měsíčně.

Na první výborové schůzi konané 27.4. 1919 předseda spolku MUDr. Rössel prohlásil, že přenechává spolku svůj rybolov ve "Stvořidlech", od obce ledečské najatý. Dále navrhuje, aby byla vyšetřena celá historie rybářství v Ledči nad Sázavou, vypracován program a způsob, jak získat právo rybolovu, ledečským velkostatkem si přisvojované.

ObrazekŘeditel velkostatku, pan Hořejší, přenechává zdarma svůj rybolov na řece Sázavě a Želivce. Dále bylo jednáno s obcí Chřenovickou o udělení svolení chytání ryb v jejím katastru. Byl přijat návrh jednatele spolku J. Fenika o jednání s velkostatkem světelským o přenechání rybolovu pod Vilémovicemi. 

V květnu byla podána žádost na Ministerstvo zemědělství o zavedení spolku a získání potoků Jestřebnického, Pilského, Pavlovského a pod Velkou, vzhledem k tomu, že spolek zamýšlí pěstovat ušlechtilé druhy ryb - pstruhy. 

A tak to všechno začalo. Místní organizaci v Ledči nad Sázavou je již 99. let. Za tu dobu se ve výboru vystřídala hezká řádka členů, ale také několik generací rybářů na březích naší milované Sázavy. Lidé odcházejí, ale i přicházejí, jen řeka Sázava zůstává a přejme jí a snažme se o to, aby byla stále tak krásná, nejen pro nás, ale i pro další generace rybářů, vodáků a všech, kteří si ji zamilují.